Monday, December 16, 2013

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11

De Kiem Tra 1 Tiet, 15 phut, hoc ky Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 . Xem đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 file word năm học này và các năm học gần đây cùng ma trận đề . Đọc giả v...

Monday, November 25, 2013

Đề cương ôn tập Học kì 1 Toán 10

De Kiem Tra 1 Tiet, 15 phut, hoc ky Đề cương ôn tập Học kì 1 môn Toán lớp 10. Gồm nhiều bộ với các bài tập phong phú đa dạng, giúp học sinh khối 10 có thể tự ôn tập và làm bài ...

Saturday, November 16, 2013

Ma trận đề kiểm tra môn Lý 12 và ma trận đề thi học kì 1, học kỳ 2

De Kiem Tra 1 Tiet, 15 phut, hoc ky Ma trận đề là cơ sở để giáo viên ra đề kiểm tra và học sinh căn cứ vào đó để có khung ôn tập. Bài viết này giới thiệu bộ ma trận đề kiểm tr...

Friday, November 15, 2013

Ma trận, Đề kiểm tra chương 2 Toán 11 (Đại số) có đáp án

De Kiem Tra 1 Tiet, 15 phut, hoc ky Ma trận, Đề kiểm tra chương 2 Toán 11 (Đại số) có đáp án . Nội dung chương này là về Tổ hợp, xác suất, gồm các nội dung: - Các quy tắc đếm ...

Sunday, November 10, 2013

7 đề thi học kỳ 1 Toán 8 có đáp án (trắc nghiệm, tự luận)

7 đề thi học kỳ 1 Toán 8 có đáp án (trắc nghiệm, tự luận) DeKiemTra.com giới thiệu bộ 7 đề thi học kỳ 1 Toán 8 có đáp án. Một số đề ra theo hình thức tự luận,...

Wednesday, November 6, 2013

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 (Hàm số bậc nhất, bậc hai) 45 phút

De Kiem Tra 1 Tiet, 15 phut, hoc ky Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 (Hàm số bậc nhất, bậc hai) 45 phút (1 tiết). Nội dung kiểm tra là các vấn đề về hàm số (tập xác định, tính c...

 
Hãy bấm Likenút +1