Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số 7 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số 7 có đáp án Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số 7 có đáp án , gồm có các nội dung sau trong ma trận đề: -Dựa và...

Thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 chương 1 (Đại số: Lượng giác - Hình học: Phép biến hình)

no image Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 chương 1, gồm nhiều đề có đáp án và ma trận đề, kiểm tra trong vòng 45 phút. Về Toán 11 Đại số, chương 1 có cá...

Thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 có đáp án chương 1 (Đại số & Hình học)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 có đáp án chương 1 (Đại số & Hình học) Bài này sẽ giới thiệu các đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 10 chương 1. Các đề đều có đáp án và ma t...

Thứ Hai, ngày 08 tháng 9 năm 2014

Kiểm tra 1 tiết Toán 12 chương 1 (Giải tích & Hình học)

Kiểm tra 1 tiết Toán 12 chương 1 (Giải tích & Hình học) Kiểm tra 1 tiết Toán 12 chương 1 (Giải tích & Hình học), các đề được ra theo ma trận chuẩn kiến ...

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Kiểm tra chương I Hình học 6 có ma trận và đáp án (word)

Kiểm tra chương I Hình học 6 có ma trận và đáp án (word) Đề kiểm tra 1 tiết chương I Hình học 6 có ma trận và đáp án , được soạn thảo trên word 2003. Ma trận...

Thứ Tư, ngày 27 tháng 8 năm 2014

4 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án (trắc nghiệm + tự luận)

4 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án (trắc nghiệm + tự luận) Bộ 4 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án gồm 2 hình thức: trắc nghiệm và tự luận. Các đề...