Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Kiểm tra chương I Hình học 6 có ma trận và đáp án (word)

Kiểm tra chương I Hình học 6 có ma trận và đáp án (word) Đề kiểm tra 1 tiết chương I Hình học 6 có ma trận và đáp án , được soạn thảo trên word 2003. Ma trận...

Thứ Tư, ngày 27 tháng 8 năm 2014

4 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án (trắc nghiệm + tự luận)

4 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án (trắc nghiệm + tự luận) Bộ 4 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án gồm 2 hình thức: trắc nghiệm và tự luận. Các đề...

Khung phân phối chương trình Toán 9 giảm tải (Đại số, Hình học)

Khung phân phối chương trình Toán 9 giảm tải (Đại số, Hình học) Khung phân phối chương trình Toán 9 giảm tải gồm 2 phân môn Đại số và Hình học. Bảng phân phối được...

Thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014

30 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 có lời giải chi tiết

30 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 có lời giải chi tiết Bài viết này sẽ giới thiệu bộ 30 đề thi học sinh giỏi Toán 7 có lời giải (đáp án) chi tiết. Bộ đề n...

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 (tự luận, trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 (tự luận, trắc nghiệm) Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 có ma trận đề và đáp án chi tiết, gồm cả trắc nghiệm và tự lu...

Thứ Hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Phân phối chương trình Toán 8 giảm tải mới nhất (word)

Phân phối chương trình Toán 8 giảm tải mới nhất (word) Phân phối chương trình Toán 8 theo tinh thần giảm tải của Bộ Giáo dục. Đây là bảng PPCT mới nhất đ...