Thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2013

30 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 12 theo cấu trúc

no image DeKiemTra.com xin giới thiệu bộ 30 đề thi học kỳ 1 môn Toán 12 theo cấu trúc (có phần chung, phần riêng). Bộ đề này được soạn thảo bởi các...

Đề kiểm tra chương 1 Toán 10 (Hình học) có đáp án (word)

no image Đề kiểm tra chương 1 Toán 10 Hình học có đáp án (6 file word). Các đề kiểm tra 1 tiết này được soạn thảo với ma trận đề, đề thi, đáp án bằng...

Thứ Tư, ngày 02 tháng 10 năm 2013

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) có đáp án

no image Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) có đáp án. Bộ này gồm 5 file word chứa nhiều đề kiểm tra chương 1. Trong đó một số...